. spolupracujeme | Grulich architekti

spolupracujeme

Na projektech spolupracujeme s dlouhodobě osvědčenými odborníky z různých profesí a řemesel. Ať už se jedná o vypracování projektové dokumentace nebo o zhotovení díla, obracíme se na zkušené specialisty, kteří se konkrétní problematikou zabývají.

Geodetické práce

Elektroinstalace

Vodohospodářské stavby, ZTI

Dopravní řešení stavby

Obchodní partner

Rozpočty

Truhlářství a podlahářství

Vytápění

Zdravotně technické instalace

Ing. Jan Jindra

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Ing. Jan Jindra

Statický návrh stavby

Malířství, tapetářství

Jakub Landergot