. svazková základní škola Pode Vsí | Grulich architekti

svazková základní škola Pode Vsí

lokalita:
Odolena Voda, Středočeský kraj
stav:
  dokončeno

soutěž České komory architektů / 2022

Nová svazková škola Pode Vsí: pevný bod vzdělávání, prostor pro kreativitu, inspirativní prostředí, symbióza s přírodou. To jsou základní myšlenky návrhu. Koncept klade důraz na citlivé zasazení stavby na okraji zástavby, vrstevnatou provázanost funkcí, otevřenost pro veřejnost a kvalitní fungování areálu po celý rok.

Areál je koncepčně dělen na veřejnosti plně přístupné plochy, části s kontrolovaným přístupem a plochy plně věnované školnímu provozu. Přirozený předěl je tvořen vhodným rozmístěním objektů a terénních zlomů. Konfigurace pozemku umožňuje vytvoření dvou výškových platforem s rozdílem jednoho podlaží. Horní platformu tvoří veřejnosti přístupné plochy, které jsou výškově navázané na přilehlou ulici - hlavní vstup do budovy školy a do sportovní haly. Spodní platformu, která přechází v přirozený terén směrem na severozápad, tvoří venkovní plochy pro školní výuku a sport. Vzhledem k poloze pozemku na dotek přírodní rezervace Vršky pod Špičákem a blízkosti okolní zástavby s drobnějším měřítkem je i koncept záměru přizpůsoben měřítku. Návrh tak dělí funkce do dvou objektů – hlavního s kompletním zázemím pro výuku, gastroprovozem a vedením školy; a sportovní haly s nezbytným zázemím.

svazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsísvazková základní škola Pode Vsí