. bytové domy U Pivovaru | Grulich architekti

bytové domy U Pivovaru

lokalita:
Benešov, Středočeský kraj
stav:
vydáno stavební povolení, příprava stavby

Obytný soubor na křižovatce ulic U Pivovaru a Suchánkova v Benešově se skládá ze dvou bytových domů. Objekt C1A je rovnoběžný s ulicí U Pivovaru, objekt C1B je rovnoběžný s ulicí Suchánkova. Obě přilehlé ulice lemuje stromořadí a dostatečný počet parkovacích stání pro návštěvy, rezidenti parkují v podzemních garážích obou objektů. Každý dům je tvořen šestipodlažní sekcí na začátku a na konci stavby a mezilehlou pětipodlažní sekcí, která má čtyři plnohodnotná podlaží a jedno ustoupené. Souběžně s domem C1B je v parteru umístěn vsak dešťové vody, zajišťující příjemné mikroklima v zeleni. V rámci souboru jsou byty různých velikostí od 1+kk do 4+kk, většina z nich má lodžii nebo balkon, některé byty v přízemí mají vlastní malou zahradu, některé byty v posledním nadzemním podlaží mají střešní terasu.

Domy jsou zděné z keramických cihel, s panelovými stropy a železobetonovým suterénem. Střechy objektů jsou ploché vegetační s extenzivním porostem. Fasáda je zateplená minerální vatou a tvořená omítkou s šedým nátěrem a prořezem připomínajícím cihelný obklad. Lodžie bytů jsou zakončeny klasickým tyčovým zábradlím, balkony jednotlivých koncových sekcí tvoří kompozitní zábradlí v metalické zlaté nebo měděné barvě. Meziokenní pilíře a fasádu ustoupeného podlaží prostředních sekcí tvoří metalická hlazená omítka rovněž ve zlaté nebo měděné barvě.

Celý obytný soubor provází jeden charakteristický prvek, a to domovní znamení. Každému ze sedmi vchodů je přiřazeno jedno zvíře, typické pro blízký zámek Konopiště - medvěd, sokol, muflon, páv, liška, bažant a daněk. Silueta zvířete je v podobě domovního znamení umístěna nad vstupními dveřmi do domu. Zároveň se silueta objevuje i na prosklení schodiště, které je kryto tahokovem, na němž je umístěno vždy několik zvířecích siluet. Kromě běžného čísla popisného tak každý vchod dostává svůj vlastní unikátní znak.

Studie 10/2020, stavební povolení 12/2021, zahájení stavby 02/2022 (https://www.upivovaru.cz/)

bytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovarubytové domy U Pivovaru