. obytný soubor v Odoleně Vodě | Grulich architekti

obytný soubor v Odoleně Vodě

lokalita:
Odolena Voda, Středočeský kraj
stav:
ve výstavbě

Obytný soubor zahrnuje pět bytových domů a jeden multifunkční objekt (revitalizovaný statek) v samém centru Odoleny Vody. Jedná se o komplexní areál s dopravním obsloužením, podzemními garážemi a veřejným prostranstvím. Areálem prostupuje velkoryse pojatá zeleň, která navazuje na lesopark Malý háj. Objekty jsou navrženy jako nízkopodlažní pro zachování drobného měřítka a kreativně pospojované v jeden plynoucí celek pomocí přístřešků, opěrných stěn a konfigurace terénu. Vzniká tak rezidence s výrazným charakterem a jednotnou nosnou myšlenkou. A co je důležité - rezidence se před okolím neuzavírá a nesnaží se vůči němu vymezit, ale naopak propojuje cestní síť a vytváří nová místa setkávání pro všechny v okolí.

Další podrobnosti k záměru a informace o jednotlivých bytech jsou uvedeny na stránkách Rezidence U Lesa.

obytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Voděobytný soubor v Odoleně Vodě