. sportovní hala v Nové Pace | Grulich architekti

sportovní hala v Nové Pace

lokalita:
Nová Paka, Královéhradecký kraj
stav:
  dokončeno

soutěž České komory architektů / 2020

Nová sportovní hala při gymnáziu a SOŠ pedagogické v Nové Pace využívá svažitosti terénu a výrazně se zařezává do terénu. Tím je z veřejné části areálu výrazně potlačen stavební objem. Hlavní část hmoty s lamelovou fasádou z opáleného dřeva vystupuje nad úroveň terénu, zatímco propojovací hmoty jsou plně zapuštěné v zemi. Interiérově je propojena s historickou budovou v místě šaten. Tím je možné oddělit různé druhy provozů i za přispění stahovací stěny dělící hrací plchu a dvě menší s plnohodnotným zázemím. Hlavní vstup pro veřejnost vede přes parkovací plochu a venkovní schodiště s atriem do foyer s doplňkovými provozy. Tvarově kompaktní objekt je výrazně horizontální a dokonale se začleňuje do parku a veřejného prostoru, což podporuje i výrazné užití zeleně na střechách a fasádách. Důraz byl také kladen na co možná nejmenší dopad na stávající zeleň parku. Devízou návrhu jsou různé výškové úrovně možných vstupů a především venkovní hřiště na střeše haly nad rámec stavebního programu.

sportovní hala v Nové Pacesportovní hala v Nové Pacesportovní hala v Nové Pace

sportovní hala v Nové Pace

sportovní hala v Nové Pacesportovní hala v Nové Pace

sportovní hala v Nové Pacesportovní hala v Nové Pace