. rodinný dům v podhůří | Grulich architekti

rodinný dům v podhůří

lokalita:
Železný Brod, Liberecký kraj
stav:
vydáno stavební povolení, příprava stavby

Rodinný dům u Železného Brodu se nachází v unikátní lokalitě mezi Ještědskokozákovským hřbetem a Krkonošským podhůřím. Stavba bude stát na severním svahu na mýtině obklopené lesy, severovýchodní hranicí pozemku prochází potok. Dům splňuje požadavky územního plánu (půdorysný tvar, sklon střechy a další) tak, aby vznikla stavba citlivě zasazená do okolní přírody a přirozeně ukotvená ve svém prostředí. Dům obdélného půdorysu je umístěn hřebenem po vrstevnici, rovnoběžně s přilehlou cestou. Nad zvýšeným soklem stojí klasická hmota archetypálního tvaru - jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, zastřešeným sedlovou střechou. Na dům z východní strany navazuje objekt garáže a zahradního skladu, který vede souběžně s potokem a na jihovýchodním konci přirozeně přechází v přilehlý svah. Neznatelný přechod umocňuje vegetační střecha, která zajišťuje neviditelnou hranici mezi stavbou a navazující přírodou. Zastřešení prostoru mezi domem a garáží zajišťuje elegantní propojení obou hmot a skýtá venkovní krytou plochu, chráněnou před sněhem a deštěm. Jižní strana domu přechází v komfortní terasu, na kterou navazuje snižující se opěrná stěna. Z jižní strany tvoří přechod do přilehlého svahu, ze strany terasy je opatřená nikami pro ukládání dřeva.

rodinný dům v podhůřírodinný dům v podhůřírodinný dům v podhůřírodinný dům v podhůřírodinný dům v podhůřírodinný dům v podhůřírodinný dům v podhůřírodinný dům v podhůřírodinný dům v podhůřírodinný dům v podhůřírodinný dům v podhůřírodinný dům v podhůří