. rodinný dům U Špejcharu | Grulich architekti

rodinný dům U Špejcharu

lokalita:
Odolena Voda, Středočeský kraj
stav:
vydáno stavební povolení

Ve stísněné historické zástavbě jsme na malém pozemku o ploše necelých 300 m² navrhli plnohodnotný rodinný dům splňující potřeby moderního bydlení. Předlohou nám byl tvar původního vybydleného domku. Základní archetypální hmota na hranici pozemku je obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, doplňuje ji přízemní přístavba se střešní terasou. Na hlavní objekt navazuje přístřešek pro auto se zahradním skladem, který cloní soukromý dvorek od ulice. Zásadní bylo skloubit dohromady vnitřní dispozici a návaznost domu na vnější prostory, především vstup. I zde jsme čerpali z tradičních venkovských stavení a využili jsme prvek zápraží v soudobé interpretaci. Ve spojení s laťovým plotem, který volně přechází v zástěnu přístřešku a tvoří tak pevný roh celého pozemku, jsme dosáhli „vrstevnatosti“ přístupu do objektu a na dvorek, tedy přirozeného filtru mezi veřejným a soukromým prostorem. Neméně důležitá byla i otázka oslunění dvorku. Vzhledem ke stísněným podmínkám a blízkosti okolních staveb jsme venkovním schodištěm propojili dvorek se střešní terasou, která je osluněna po většinu dne. Tím vzniká obyvatelům možnost volby – chytat první jarní sluneční paprsky na střešní terase, či užívat si výhod chladivého stínu v parných letních měsících ve stinné části dvorku. Z projektu máme velikou radost, plno originálních řešení koncentrovaných na tak malý prostor klienta ubezpečilo, že právě pro takovéto případy je architekt nezastupitelný.

rodinný dům U Špejcharurodinný dům U Špejcharurodinný dům U Špejcharurodinný dům U Špejcharurodinný dům U Špejcharurodinný dům U Špejcharurodinný dům U Špejcharurodinný dům U Špejcharurodinný dům U Špejcharurodinný dům U Špejcharurodinný dům U Špejcharu