. rodinný dům na Mělníku | Grulich architekti

rodinný dům na Mělníku

lokalita:
Mělník
stav:
dokončena studie

Rodinný dům se nachází v mělnické čtvrti Neuberk, na pozemku mírně svažitém směrem k jihu s krásným výhledem na panorama města Mělníka. Přístup na pozemek je z jižní strany; dům je umístěn v severovýchodním rohu pozemku tak, aby na jihozápad byla orientována největší část zahrady a zároveň byl z domu výhled přes zahradu směrem k centru města. Dům je kombinací dvou vzájemně prolnutých hmot - podél východní strany pozemku vede podlouhlá část s pultovou střechou, na ní se ze západu napojuje přízemní část s plochou střechou. V obou případech jsou střechy navrženy jako vegetační extenzivní, sklon pultové střechy zároveň kopíruje sklon terénu.

Fasádu domu tvoří v případě hlavní části obklad z cihelných pásků pískové barvy, přízemní přístavba je obložena vláknocementovými tmavě šedými deskami. Kromě vegetačního souvrství na střechách je důležitým povrchovým materiálem i dlažba z žulové kostky na pojížděných i pochozích plochách. Výrazným prvkem na fasádě jsou také velké prosklené plochy stíněné venkovními předokenními žaluziemi. Zejména v případě obývacího pokoje slouží jako výlohy s výhledem do zahrady a na město. Na schodišti a v návaznosti na vstupní dveře je navrženo luxferové okno. Výsledkem návrhu je funkční stavba, která nabízí komfortní bydlení a svým uspořádáním maximálně využívá potenciál pozemku.

rodinný dům na Mělníkurodinný dům na Mělníkurodinný dům na Mělníkurodinný dům na Mělníkurodinný dům na Mělníkurodinný dům na Mělníkurodinný dům na Mělníkurodinný dům na Mělníkurodinný dům na Mělníkurodinný dům na Mělníku