. svazková základní škola LOŠBATES | Grulich architekti

svazková základní škola LOŠBATES

lokalita:
Louňovice, Středočeský kraj
stav:
  dokončeno

soutěž České komory architektů / 2018

Zadáním soutěže byl návrh nové svazkové základní školy "LOŠBATES" pro dobrovolné sdružení obcí LOuňovice, Štíhlice, BAbice, TEhovec a Svojetice. Nově založený komplex základní školy představuje pevný bod v území, inspirativní prostředí a souznění s přírodou. Jeho koncepce umožňuje ideální rozvržení funkcí, provozů a integraci přidružených funkcí. Soubor objektů je rozmístěn kolem centrálního nástupního prostoru a vychází z měřítka okolní zástavby. Ideálně tak zapadá do zastavěného území navazujícího na les. Drobné měřítko objektů je vhodné pro postupné organické rozrůstání areálu o další funkce a kapacity.

svazková základní škola LOŠBATESsvazková základní škola LOŠBATESsvazková základní škola LOŠBATESsvazková základní škola LOŠBATES

svazková základní škola LOŠBATESsvazková základní škola LOŠBATESsvazková základní škola LOŠBATESsvazková základní škola LOŠBATES