. mateřská škola Na Marně | Grulich architekti

mateřská škola Na Marně

lokalita:
Praha 6 - Bubeneč
stav:
  dokončeno

soutěž České komory architektů / 2018

Nová mateřská škola Na Marně tvoří jeden bod v řadě stávajících vil. Ucelený urbanismus okolí výrazně přispívá k uchopení návrhu a zároveň vyžaduje respekt k sobě samému. Koncept vychází z architektury klasických vil a transformuje ji do současného výrazového jazyka. Tvarově kompaktní objekt v sobě skrývá samostatnou plnohodnotnou školku se dvěma třídami, kuchyní a dalšími prostory. Půdorysně čtvercový objekt doplněný komunikačním tubusem volně navazuje na tvar původní vily. Vnitřní provoz se propisuje na fasádě tvaroslovím oken, kdy jsou jasnými dominantami „výlohy“ do denních místností. Ideální objekt mateřské školy chápeme jako výrazově měkký, bezpečný, stabilní, přívětivý a inspirativní. S těmito hodnotami korespondují zvolené výrazové prostředky použité při návrhu – oblé rohy, profilovaný sokl, přívětivá a pozitivní barevnost spolu s rozzónovanou zahradou, které vytvářejí ideální prostředí pro rozvoj dítěte.

mateřská škola Na Marněmateřská škola Na Marněmateřská škola Na Marněmateřská škola Na Marněmateřská škola Na Marněmateřská škola Na Marněmateřská škola Na Marněmateřská škola Na Marněmateřská škola Na Marněmateřská škola Na Marněmateřská škola Na Marněmateřská škola Na Marně