. nový pavilon základní školy v Líbeznicích | Grulich architekti

nový pavilon základní školy v Líbeznicích

lokalita:
Líbeznice, Středočeský kraj
stav:
  dokončeno

1. místo v soutěži České komory architektů / 2017

Nový pavilon základní školy v Líbeznicích stojí na pozemku na okraji zástavby při výjezdu z obce ve směru na Měšice, na dotek budoucího zeleného prstence kolem obce. Stavba je umístěna na východní straně školního areálu a uzavírá jej do pomyslných hranic, v rámci kterých se odehrává vše důležité. Objekt kruhového charakteru navazuje na započatý koncept celého areálu, ve kterém se v hojné míře vyskytuje oblouková a kruhová geometrie - Rondel (nový pavilon školy z r. 2015), dopravní hřiště, dřevěné podium, bludiště v parku... Poloha nového pavilonu umožňuje těsné provozní propojení mezi všemi třemi budovami školy (z důvodu ekonomičnosti návrhu je řešeno exteriérově). Pro zachování celistvosti a dalšího rozvoje parku je dopravní obslužnost orientována z východní strany a proudí novým propojem mezi ulicemi Měšická a Nádražní. Požadované kapacitní parkoviště není koncentrováno do jednoho bodu, ale nabízí parkovací stání podél celé propojovací komunikace (nevzniká tak kritický bod v místě vjezdu na parkoviště).

Architektura stavby výrazně vychází z vnitřního provozu, náplně budovy, bezbariérovosti, energetické šetrnosti a hlavně z citlivého zakomponování do území. Základem je přízemní kruhová stavba s atriem a vloženou kruhovou jídelnou. Ze západní strany objekt přechází v terénní vlnu a využívá stávajících rozdílných výškových úrovní. Vzhledem k malé výšce pavilonu zůstává historická budova dominantou celého areálu. Provozně je objekt rozdělen na dva základní celky – hlavní vstup se šatnami, centrální chodbou, učebnami a zázemím pro pedagogický sbor a dále na část objektu v návaznosti na terénní vlnu, do které je orientován provoz kuchyně a kruhová jídelna. Pavilonem prochází chodba jako „páteř“ celé budovy, na kterou jsou navázány jednotlivé prostory orientované buď do atria, nebo vně kruhu do parku. Venkovní atrium uprostřed objektu umožňuje volný pohyb dětí (s ideální možností dozoru) a také propojení přes víceúčelové schodiště s tělocvičnou.

Studie 01/2018 - stavební povolení 06/2018 - zahájení stavby 07/2018 - zahájení provozu školy 09/2019 - dokončení stavby 01/2020

nový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicíchnový pavilon základní školy v Líbeznicích