. lokalita pro výstavbu rodinných domů Olovnice | Grulich architekti

lokalita pro výstavbu rodinných domů Olovnice

lokalita:
Olovnice
stav:
ve výstavbě

Urbanistický celek rodinných domů v Olovnici představuje moderní koncept residenční lokality s jednotným architektonickým výrazem. Ve svažitém terénu, v těsné návaznosti stávající zástavby a na dotek okolní krajiny, je situováno 11 parcel různých velikostí a orientací ke světovým stranám. Návrh klade důraz na urbanistickou koncepci veřejného prostoru, prostupnost lokality, aleje a především nastavené regulativy výstavby, které odkazují na základní principy oceňovaných residenčních čtvrtí 20. a 30. let 20. století. Kromě urbanistického návrhu náš ateliér zpracoval i tři vzorové rodinné domy, které přispívají k silné a jednotné identitě území. Důkazem, že se práce povedla, je rychle se snižující počet volných pozemků:)

lokalita pro výstavbu rodinných domů v Olovnicilokalita pro výstavbu rodinných domů v Olovnicilokalita pro výstavbu rodinných domů v Olovnicilokalita pro výstavbu rodinných domů v Olovnicilokalita pro výstavbu rodinných domů v Olovnicilokalita pro výstavbu rodinných domů v Olovnicilokalita pro výstavbu rodinných domů v Olovnici