. rozhledna Maják na Výtoni | Grulich architekti

rozhledna Maják na Výtoni

lokalita:
Praha 2
stav:
  dokončeno

3. místo v soutěži Central Group o novou pražskou rozhlednu / 2012

Zvolená lokalita u řeky se na první pohled může zdát nelogická. Po důkladném rozboru je však patrné, že toto místo je z více hledisek jakýmsi průsečíkem a důležitým historickým místem. Má obrovský potenciál a pro rozhlednu s doplňkovými funkcemi je více než vhodné. Po důkladném zvážení byla pro návrh použita symbolika odkazující na historii lokality, jednoduchý tvar, jasné členění a lineárnost řešeného území. V rámci soutěžního návrhu je na vymezeném území vyřešena samotná hmota rozhledny, která je umístěna v průsečíku os ulice Vnislavova a třetího mostního pilíře. Její napojení na nově navrženou železniční stanici jako nedílnou součást návrhu, stejně jako parter, který v širších vztazích doplňuje vzrostlou zeleň táhnoucí se z vyšehradského návrší po stráni přes řešené území až po park kolem Podskalské celnice.

napsali se o návrhu:

http://kpr-navrhy-rozhleden.kvalitne.cz/tretimisto.html

http://bydleni.idnes.cz/nejlepsi-rozhledny-pro-prahu-stoji-ve-zricenine-jsou-i-na-komine-pxx-/architektura.aspx?c=A120229_201542_architektura_rez

rozhledna Maják na Výtonirozhledna Maják na Výtonirozhledna Maják na Výtonirozhledna Maják na Výtonirozhledna Maják na Výtoni