. základní škola pro Psáry a Dolní Jirčany | Grulich architekti

základní škola pro Psáry a Dolní Jirčany

lokalita:
Dolní Jirčany
stav:
  dokončeno

soutěž České komory architetků / 2014

Soutěž o návrh nové základní a mateřské školy pro Psáry a Dolní Jirčany kladla za cíl především vytvoření architektury blízké měřítku venkova – stavební pozemek se totiž nachází na okraji obce v mírně stoupajícím svahu, na němž se rýsuje silueta celé vesnice včetně kostela. V návaznosti na stávající zástavbu a s odkazem na lánové uspořádání mnoha českých vsí jsme navrhli nízkou horizontální hmotu, členěnou do úzkých sekcí zastřešených pultovými ozeleněnými střechami, tvořícími pomyslná políčka. Součástí návrhu je vstupní parter s odpočinkovými plochami, vlastní budova školy obklopující vnitřní atrium (sloužící pro venkovní pobyt dětí o přestávkách, nebo díky stupňovitému uspořádání jako jeviště pro venkovní představení) a dále sportoviště v zahradě školy. S ohledem na požadovanou etapizaci výstavby je dispoziční uspořádání řešeno tak, aby nejprve mohly vzniknout prostory pro druhý stupeň základní školy, později pro první a nakonec pro výstavbu mateřské školy, situovanou v jihovýchodní části celého objektu.

spolupráce při návrhu: volné sdružení architektů ARCHiCOL

základní škola pro Psáry a Dolní Jirčanyzákladní škola pro Psáry a Dolní Jirčanyzákladní škola pro Psáry a Dolní Jirčanyzákladní škola pro Psáry a Dolní Jirčanyzákladní škola pro Psáry a Dolní Jirčanyzákladní škola pro Psáry a Dolní Jirčanyzákladní škola pro Psáry a Dolní Jirčanyzákladní škola pro Psáry a Dolní Jirčanyzákladní škola pro Psáry a Dolní Jirčanyzákladní škola pro Psáry a Dolní Jirčanyzákladní škola pro Psáry a Dolní Jirčany