. návrh parku v Sezimově Ústí | Grulich architekti

návrh parku v Sezimově Ústí

lokalita:
Sezimovo Ústí
stav:
  dokončeno

2. místo v soutěži České komory architektů / 2012

Sportovně-relaxační areál Fierlingerův park se nachází na pravém břehu řeky Lužnice v rekreační části města Sezimovo Ústí. Zásadní pro řešení území - jako veřejně přístupného funkčního prostoru - je vytvoření nové přímé pěší a cyklistické trasy po břehu řeky, která by areálu zajistila snadnou dostupnost. Vložené funkční zóny parku jsou řazeny podle předpokládané intenzity a směru návštěvnosti. Letní scéna spolu s rozhlednou je orientována při vstupu do areálu – u nově zbudovaného mola na břehu řeky. Sportovní zóna je umístěna v místě nejintenzivnějšího porostu, kterého využívá pro implementaci lanových drah a stíněného beach volejbalového hřiště. K ní je přiřazena zahradní restaurace, umístěná do stávajících hospodářských staveb stávající vily. Zóna individuální rekreace v jihozápadním cípu území navazuje na stávající rekreační zástavbu na břehu Lužnice a vytváří tak mělký přechod mezi zástavbou a parkem s důrazem na zachování rázu borového háje.

návrh parku v Sezimově Ústínávrh parku v Sezimově Ústínávrh parku v Sezimově Ústínávrh parku v Sezimově Ústínávrh parku v Sezimově Ústínávrh parku v Sezimově Ústínávrh parku v Sezimově Ústí