. pěší zóna v Rychnově nad Kněžnou | Grulich architekti

pěší zóna v Rychnově nad Kněžnou

lokalita:
Rychnov nad Kněžnou
stav:
  dokončeno

3. místo v soutěži České komory architektů / 2013

Při návrhu obnovy pěší zóny v Rychnově nad Kněžnou jsme kladli důraz na to, aby za co nejmenších finančních nákladů a stavebních zásahů bylo dosaženo co největší funkčnosti zóny a jejího efektního výrazu. Z toho důvodu jsme zachovali výškové uspořádání zóny do tří teras, svažujících se ve směru od severu k jihu. Do architektury jednotlivých objektů na pěší zóně jsme zasáhli pouze minimálně – návrhem nových fasád a zrušením konzol přesahujících hmotu objektu. Naopak jsme se soustředili na výběr vhodných povrchů pěší zóny, výběr a rozmístění mobiliáře a funkční uspořádání zeleně (včetně výběru zeleně vhodné pro městské prostředí – listnaté stromy oproti původním smrkům a jalovcům).

pěší zóna v Rychnově nad Kněžnoupěší zóna v Rychnově nad Kněžnoupěší zóna v Rychnově nad Kněžnoupěší zóna v Rychnově nad Kněžnoupěší zóna v Rychnově nad Kněžnoupěší zóna v Rychnově nad Kněžnoupěší zóna v Rychnově nad Kněžnoupěší zóna v Rychnově nad Kněžnou