. revitalizace vnitrobloku v Kolíně | Grulich architekti

revitalizace vnitrobloku v Kolíně

lokalita:
Kolín
stav:
  dokončeno

3. místo v soutěži České komory architektů / 2014

Předmětem návrhu je revitalizace několika kolínských vnitrobloků mezi ulicemi Benešova, Na Magistrále, Míru a Bachmačská, spočívající ve vytvoření kvalitního prostředí pro pobyt střední a starší generace i rodin s dětmi. V soutěži byl vzorově řešen jeden vnitroblok.  Funkčně je rozdělen na dvě části - dosavadní parkovací plocha je přeřešena pro efektivnější provoz, majoritní plocha vnitrobloku s parkovou úpravou je nově určena pro aktivní odpočinek obyvatel. Zvolené architektonické řešení odráží racionálnost a ortogonalitu struktury sídliště a zároveň vnáší do přísné geometrie i volnou křivku, tak typickou pro přírodu. Návrh využívá stávající terénní vlnu, která rozděluje vnitroblok na dvě části. Vlna je dále rozehrána a vytváří zálivy / výběžky do obou funkčních částí vnitrobloku. Důraz byl kladen na přístupnost jednotlivých partií, které jsou děleny jen zelení či jinými přirozenými bariérami. Každý obyvatel různého věku a zájmu zde najde „své zákoutí“, kde může trávit volný čas, aktivně či pasivně.

revitalizace vnitrobloku v Kolíněrevitalizace vnitrobloku v Kolíněrevitalizace vnitrobloku v Kolíněrevitalizace vnitrobloku v Kolíně