. revitalizace parku Dlážděnka | Grulich architekti

revitalizace parku Dlážděnka

lokalita:
Praha 8
stav:
  dokončeno

4. místo v soutěži České komory architektů / 2017

Návrh představuje moderní pojetí parku s multifunkčním využitím pro všechny generace. Integruje v sobě hrací plochy pro nejmenší, pohybové aktivity pro dospívající, odpočinkové plochy pro kohokoliv, průchozí osy pro spěchající a naučnou stezku kolem louky stepních svahů Prahy. Jeho výsostné postavení na hraně koruny svahu podtrhují dvě vyhlídkové plošiny s nezaměnitelným výhledem zakončující hlavní osy parku. Vstupy do území jsou rovnoměrně rozesety po obvodu parku – na stávající funkční vstupy navazují nově zřízené vstupy z komornějších prostor a také ze soukromé části terasových domů na jihu. Plocha určená pro první etapu revitalizace je pro její rovinnatost pojata rozvolněně s protínajícími se chodníky, jež vymezují funkční plochy. Naopak plocha pro druhou etapu je intenzivně využita serpentínovým chodníkem v zářezech s opěrnými zídkami, který se protíná s tematicky využitými plochami. Vše je doplněno pečlivě vybranou kompletní sestavou mobiliáře. Výsledné podoby celého parku je dosaženo při nízkých investičních i provozních nákladech.

revitalizace parku Dlážděnkarevitalizace parku Dlážděnkarevitalizace parku Dlážděnkarevitalizace parku Dlážděnka