. lékárna v Kralupech nad Vltavou - návrh fasády | Grulich architekti

lékárna v Kralupech nad Vltavou - návrh fasády

lokalita:
Kralupy nad Vltavou
stav:
  dokončeno

Přáním investora bylo navrhnout nové pojednání fasády v projektu plánované lékárny v Kralupech nad Vltavou. Fasáda jednoduché dvoupodlažní stavby byla v původním návrhu členěna podle vnitřní dispozice bez ohledu na to, jak se okenní otvory propisují na fasádu a jak tedy objekt z vnějšku působí. Jako řešení bylo navrženo sjednocení okenních otvorů na co nejméně různých velikostí a následně byla okna sdružena do skupin pomocí zapuštěného oplechování. Materiál fasády byl navržen ve dvou variantách – v bílé nebo v červené cihle.  Při realizaci se investor rozhodl pro další možnost - bílou omítku doplněnou částečně zapuštěnými meziokenními pilíři s šedou stěrkou.

spolupráce při návrhu: volné sdružení architektů ARCHiCOL

lékárna v Kralupech nad Vltavoulékárna v Kralupech nad Vltavoulékárna v Kralupech nad Vltavoulékárna v Kralupech nad Vltavou

   varianty řešení fasády:

lékárna v Kralupech nad Vltavoulékárna v Kralupech nad Vltavoulékárna v Kralupech nad Vltavoulékárna v Kralupech nad Vltavoulékárna v Kralupech nad Vltavou