. výrobně-komerční areál u Turnova | Grulich architekti

výrobně-komerční areál u Turnova

lokalita:
na přání investora neupřesněno
stav:
nerealizováno

Více než rok trvalo vypracování tohoto většího projektu – konceptu přestavby bývalého areálu JZD na sídlo firmy vyrábějící pelety, doplněné o nájemní komerční prostory. Návrh výrobní haly s administrativní částí reaguje na místní podmínky podhůří Jizerských hor, kde na lokalitu stavby navazuje CHKO Český ráj a při jižním okraji areálu protéká řeka Jizera. Tato specifika se stala inspirací pro základní motiv hlavní části haly, jež v sobě kombinuje vertikální stylizovanou siluetu pohoří tyčícího se na obzoru a horizontální meandry řeky Jizery. Návrh nájemní části areálu uvažuje se zachováním většiny stávajících budov, jejich začleněním do konceptu a doplněním o navazující novostavby se stejnou náplní.

výrobně-komerční areál u Turnovavýrobně-komerční areál u Turnovavýrobně-komerční areál u Turnovavýrobně-komerční areál u Turnovavýrobně-komerční areál u Turnovavýrobně-komerční areál u Turnovavýrobně-komerční areál u Turnovavýrobně-komerční areál u Turnovavýrobně-komerční areál u Turnova