. rodinný dům Lesní | Grulich architekti

rodinný dům Lesní

lokalita:
Odolena Voda
stav:
  dokončeno

Rodinný dům v ulici Lesní v Odoleně Vodě vzniká na půdorysné stopě původního objektu, který nemohl být z důvodu špatného technického stavu zachován. Vzhledem k tomu, že pozemek leží v nejstarší části Odoleny Vody – v blízkosti kostela sv. Klimenta a obklopený většinou tradiční venkovskou architekturou – zachovává návrh původní hmotu a současnost novostavby nechává vyniknout pouze v řešení fasády a výběru materiálů. Velikost okenních otvorů i materiálové řešení (prostá bílá omítka, falcovaná střecha) jsou zcela moderní, hmota se přitom nijak nevymyká okolní historické zástavbě. Kvůli poloze stávajícího vstupu na pozemek zůstává vchod do objektu z jižní strany – vlevo od něj se nachází soukromá část s ložnicemi a hygienickým zázemím, v pravo pak společenská část s hlavní obytnou místností a předsazenou terasou.

spolupráce při návrhu: volné sdružení architektů ARCHiCOL

rodinný dům Lesnírodinný dům Lesnírodinný dům Lesnírodinný dům Lesní