. soubor rodinných domů Lojovice | Grulich architekti

soubor rodinných domů Lojovice

lokalita:
Lojovice, Praha - východ
stav:
nerealizováno

Jedná se o ideovou studii revitalizace venkovských zemědělských objektů v obci Lojovice. Charakteristickým rysem současného venkova jsou pozůstatky kdysi prosperující zemědělské výroby. Stodoly i objekty určené k chovu zvířat nyní stojí v krajině jako sochy – bez využití. Nevyužitá kapacita těchto objektů znamená potenciál rozvoje venkovských sídel bez dalšího zbytečného záboru půdního fondu, který probíhá v současnosti. V souladu s trvale udržitelným rozvojem se nabízí možnost jejich konverze na venkovské bydlení.

Příklad nevyužitého zemědělského objektu je ve vesnici Lojovice ve Středočeském kraji. Jedná se o dvě barokní hospodářská stavení u lojovického zámku. Uskupení původních staveb vytváří prostory typické pro český venkov – poloveřejné (na pomyslné návsi mezi objekty) i polosoukromé (za domem). Zděná klenutá konstrukce s volným půdorysem nabízí vhodnou příležitost pro vestavbu. Do obou stávajících objektů navrhujeme vložit novostavby rodinných domů jako samostatné hmoty, zcela nezávislé na původní konstrukci. Jednotlivé rodinné domy budou od sebe oddělené průjezdem, sloužícím jako prostor pro parkování a zároveň zajišťujícím přístup na zahradu v případě nutnosti vjezdu. Stejně tak jsou domy odsazené i od původních zdí stodoly, mají vlastní fasádu i střechu a splňují tak aktuální tepelně technické požadavky. Zatímco v prostoru mezi původními objekty se nachází poloveřejný parčík s rybníkem a dětským hřištěm, na opačné straně jejich hmot jsou soukromé zahrady a obnovený sad.

soubor rodinných domů Lojovicesoubor rodinných domů Lojovicesoubor rodinných domů Lojovicesoubor rodinných domů Lojovicesoubor rodinných domů Lojovicesoubor rodinných domů Lojovicesoubor rodinných domů Lojovicesoubor rodinných domů Lojovice