. adaptace stodoly na rodinný dům | Grulich architekti

adaptace stodoly na rodinný dům

lokalita:
Odolena Voda, Středočeský kraj
stav:
příprava projektu

Předmětem návrhu byla zchátralá stodola a její transformace na rodinný dům. Objekt stojí nedaleko centra města Odolena Voda, v původní zástavbě venkovského typu a ve značně stísněných podmínkách. Výchozími parametry návrhu byl proto pozemek (půdorys objektu = hranice pozemku), respektování střešní krajiny a integrace tří plnohodnotných bytů s příslušenstvím a parkováním. Na základě těchto kritérií byla zvolena vestavba metodou kontrastu: z původní struktury zůstalo zachováno obvodové masivní zdivo, byl odstraněn střešní plášť i celý krov a do tohoto “torza” byla následně navržena nová kontrastní a staticky zcela nezávislá hmota (spočívá na vlastních vynášecích sloupech umístěných při vnitřním okraji obvodového zdiva). Toto technické řešení umožilo uvolnění půdorysu 1NP, do kterého byla umístěna parkovací stání, krytý předprostor vstupu a samotné vstupní boxy – pro každý byt zvlášť.

Vestavěný objekt je rozdělen do tří mezonetových bytů. Pro zachování co nejmenší možné výšky vestavby jsou podlaží výškově odsazena vždy o půlpatro. Signifikantním prvkem každého bytu je v těžišti umístěné točité schodiště zpřístupňující jednotlivé místnosti. Schodiště zároveň funguje jako světlovod, který přisvětluje vstupní boxy v přízemí. Kromě vstupu je každý byt dále členěn na hlavní obytný prostor (otevřený do krovu), ložnicovou část v půlpatře mezi vstupem a obývacím pokojem a galerii nad ložnicí, která umožňuje průhled do hlavního obytného prostoru. Konstrukčně je nová část zcela nezávislá na historickém obvodovém zdivu. Plášť vestavby tvoří po celé ploše hliníkový plech v konstrastu s přiznaným historickým cihelným zdivem.

adaptace stodoly na rodinný důmadaptace stodoly na rodinný dům
adaptace stodoly na rodinný důmadaptace stodoly na rodinný důmadaptace stodoly na rodinný důmadaptace stodoly na rodinný důmadaptace stodoly na rodinný důmadaptace stodoly na rodinný důmadaptace stodoly na rodinný důmadaptace stodoly na rodinný důmadaptace stodoly na rodinný důmadaptace stodoly na rodinný dům