. rodinný dům s komerční jednotkou | Grulich architekti

rodinný dům s komerční jednotkou

lokalita:
Postřižín, Středočeský kraj
stav:
vydáno stavební povolení

Předmětem návrhu byla přestavba zanedbaného domu s přilehlou hospodářskou budovou. Zadáním investora bylo zachovat obytnou funkci hlavního objektu a hospodářskou budovu transformovat pro komerční využití. Parcela se nachází ve staré venkovské zástavbě obce Postřižín v těsné návaznosti na hlavní průtah obcí. Výchozími kritérii pro návrh byl stísněný pozemek (blízce přiléhající sousední stavby), požadavek na integraci tří bytů do budovy rodinného domu, integrace komerčního prostoru do bývalé hospodářské budovy, respektování okolní střešní krajiny a reakce na neutěšený stav okolního veřejného prostoru .

Na základě těchto parametrů byla vytvořena hmota vycházející z klasického venkovského domu se sedlovou střechou, ale atypickým sklonem hřebene, který svým spádem reaguje na okolní terén. Stavba je rozdělena na větší část obytnou a menší komerční. Obytná část obsahuje dva menší byty v 1NP (každý s vlastní malou zahradou) a jeden větší byt v podkroví s velkorysou střešní terasou. I navzdory stísněným podmínkám má každý byt svůj vlastní vstup ze společné plochy před domem, soukromou zahradu nebo terasu a dostatečné skladovací prostory v rámci komerční části stavby. Ta je dále tvořena prodejní plochou se zázemím v přízemí a prostorem s kanceláří a skladem v podkroví.

rodinný dům s komerční jednotkourodinný dům s komerční jednotkourodinný dům s komerční jednotkourodinný dům s komerční jednotkourodinný dům s komerční jednotkourodinný dům s komerční jednotkourodinný dům s komerční jednotkourodinný dům s komerční jednotkourodinný dům s komerční jednotkourodinný dům s komerční jednotkou