. mateřská škola ve Fulneku | Grulich architekti

mateřská škola ve Fulneku

lokalita:
Fulnek
stav:
  dokončeno

postup do 2. kola soutěže České komory architektů / 2014

Zástavbu města Fulnek definuje údolí, v němž město stojí, a z něho plynoucí výrazné horizontální liniové prvky – hrany údolí, uliční fronty, hmota hospodářských stavení zámku. Koncepce mateřské školy vytváří další horizontálu ve svažitém terénu – prvek na pomezí stavby a krajiny; prvek, který krajinu a stavbu svazuje do jednoznačné kompozice. Objekt mateřské školy je umístěn svou dvoupodlažní severovýchodní částí po vrstevnici a západní jednopodlažní částí pak zabíhá do ukloněného terénu. Severní plocha pozemku je řešena jako veřejný prostor – lze jím podél školky projít a zvyšuje se tak prostupnost území. Jižní část pozemku je řešena jako zahrada školky, v jihovýchodním cípu je umístěna další vstupní branka. Výrazným prvkem, charakterizujícím návrh, jsou průhledy na dominanty města Fulnek – fulnecký zámek a bývalý klášter kapucínů. Platformu po severní zbourané budově návrh zachovává a umisťuje zde mlatovou plochu vhodnou pro drobné kulturní akce nebo jako hřiště na pétanque. V severním cípu nad školkou je umístěno malé veřejné dětské hřiště.

spolupráce při návrhu: volné sdružení architektů ARCHiCOL

mateřská škola ve Fulneku

mateřská škola ve Fulnekumateřská škola ve Fulneku

mateřská škola ve Fulnekumateřská škola ve Fulnekumateřská škola ve Fulnekumateřská škola ve Fulnekumateřská škola ve Fulnekumateřská škola ve Fulneku

mateřská škola ve Fulneku