. rodinný dům na Mladoboleslavsku | Grulich architekti

rodinný dům na Mladoboleslavsku

lokalita:
na přání investora neupřesněno
stav:
  dokončeno

Navržený rodinný dům je umístěn na pozemku velkém necelých 1 000 m2, který se svažuje jižním směrem k centru města. Přístup na pozemek zajišťuje úzká úvozová cesta při západní hranici, která je oproti pozemku v zářezu. Zadáním bylo navrhnout dům pro dvě osoby s důrazem na racionalitu a ekonomičnost. Jedny z hlavních určujících podmínek byly: krásný výhled na kostelní věž jihozápadním směrem; vypořádání se se stávající stavbou na pozemku, která musela zůstat po dobu výstavby obyvatelná; ponechání některých dřevin (hlavně vzrostlého ořešáku). Výsledkem je přízemní objekt o zastavěné ploše do 120 m2, propočtem nepřesahujícím 1,75 mil. Kč, s pultovou střechou, přístřeškem pro auto, pergolu a venkovním skladem. Provozně se jedná o 3+kk, dispozice je členěna na společenskou a soukromou část, vstup do objektu je ze severu skrze kryté loubí. Při navrhování byl kladen důraz na respektování limitů, využití předností lokality a aktivní zapojení objektu do zahrady. Z hlediska dispozice byl důraz kladen na logické návaznosti prostorů, zohlednění zvyků investora a neméně na úložné prostory a jejich využitelnost - např. šatna (velikost, návaznost), kuchyně (eliminace hlubokých koutů, zintenzivnění horních skříněk), technická místnost (zároveň dílna s venkovním přístupem). Objemově je stavba členěná na tři části - hlavní největší objem (zahrnující většinu dispozice) je doplněn kvádrem s dřevěnou fasádou (představující hlavní obytný prostor), třetí část - předsazená dřevěná konstrukce - zajišťuje krytý přístup do domu, parkovací stání, venkovní sklad a pergolu.

spolupráce při návrhu: volné sdružení architektů ARCHiCOL

rodinný dům na Mladoboleslavskurodinný dům na Mladoboleslavskurodinný dům na Mladoboleslavskurodinný dům na Mladoboleslavskurodinný dům na Mladoboleslavskurodinný dům na Mladoboleslavskurodinný dům na Mladoboleslavsku