. urbanizace území Broumov - Spořilov | Grulich architekti

urbanizace území Broumov - Spořilov

lokalita:
Broumov
stav:
  dokončeno

soutěž České komory architektů / 2017

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického řešení uspořádání a využití zastavitelných ploch navazujících na broumovské sídliště. Řešené území je ve své podstatě prolukou a takto je k němu třeba přistupovat. Návrh vychází z množství limitů v okolí, na které reaguje – navazuje na kvalitní prvky a eliminuje staré křivdy. Ulice jsou strukturovány podle hustoty a charakteru provozu, významnou část tvoří obytné zóny s komunitními prostory a dostatkem zeleně. Zástavba a prostupy územím navazují na logické těžiště lokality – okraj sídliště panelových domů, odkud se plánovaná zástavba fragmentuje směrem do okolí a volné krajiny.

urbanizace území Broumov - Spořilovurbanizace území Broumov - Spořilovurbanizace území Broumov - Spořilovurbanizace území Broumov - Spořilovurbanizace území Broumov - Spořilovurbanizace území Broumov - Spořilovurbanizace území Broumov - Spořilov

Pro území jsou určujícími faktory – kromě okolní zástavby – jižní svažitost, směry výhledů do okolí, blízkost zalesněného ostrohu a možnost návaznosti na okolní uliční a cestní síť. Důležitou limitu představuje kotelna a vodojem v JV rohu řešeného území. Těžiště nové lokality je vytvořeno v těsné návaznosti na vysokopodlažní panelovou výstavbu, kam je orientován veřejný prostor. Směrem od panelových domů jsou uplatněny tři stupně koncentrace / rozvolněnosti zástavby. Okolo veřejného prostoru jsou uvažovány čtyřpodlažní bytové domy. V přízemí mají komerční plochy pro obchody, v 1PP garáže s vnitřní rampou. Na fasádu odvrácenou od veřejného prostoru navazují zahrádky bytů. Druhý stupeň představují řadové rodinné domy se zahradami na východ a jih. Třetí stupeň znamená solitérní rodinné domy s průměrnou parcelací 1000 m2. Celkově se zastavěnost území směrem na sever do volné krajiny rozmělňuje. Skrze celou lokalitu prostupuje síť pěších komunikací, v jejichž kříženích vznikají komorní veřejné prostory pro setkávání a různé aktivity. Prostorové regulativy především rodinných domů jsou jednoduché, ale naprosto určující pro udržení uceleného výrazu lokality.