. vila v Třeboradicích | Grulich architekti

vila v Třeboradicích

lokalita:
Praha 9
stav:
dokončena studie

Studie řeší návrh rodinného domu s přístavbou dvou bytů ve vilové čtvrti v Třeboradicích. Ideou konceptu bylo vytvořit objekt, který sdruží požadované funkce do hmoty reagující na tvar pozemku. Hlavní část s rodinným domem je dvoupodlažní, umístěná v severozápadním cípu pozemku. Z jihu na ní navazuje přístavba s přidruženými funkcemi, jako je krytá pergola, dvoupodlažní prostor se dvěma nájemními byty a garáž se skladovacími prostory. Dům je navržen zděný s plochou střechou, bíle omítnutou fasádou, velkorysým prosklením a zkosením bočních stěn, které mu propůjčuje elegantní vzhled.

spolupráce při návrhu: volné sdružení architektů ARCHiCOL

vila v Třeboradicíchvila v Třeboradicíchvila v Třeboradicíchvila v Třeboradicíchvila v Třeboradicích