. rodinný dům Nučice | Grulich architekti

rodinný dům Nučice

lokalita:
Nučice
stav:
  dokončeno

Na přání investora proběhla optimalizace již připraveného projektu – klasický rodinný dům katalogového typu byl upraven tak, aby ve všech ohledech odpovídal požadavkům budoucích obyvatel a aby měl i z exteriéru podobu současné architektury. Z objektu tvaru L s valbovou střechou o minimálním sklonu tak vznikly dvě protínající se hmoty s pultovou střechou – v nižší se nachází ložnicová část, ve vyšší hlavní obytný prostor; vstup leží přímo v průsečíku obou hmot.

spolupráce při návrhu: volné sdružení architektů ARCHiCOL

rodinný dům Nučicerodinný dům Nučicerodinný dům Nučicerodinný dům Nučicerodinný dům Nučicerodinný dům Nučicerodinný dům Nučicerodinný dům Nučicerodinný dům Nučicerodinný dům Nučice