. rodinný dům v Kostelci u Křížků | Grulich architekti

rodinný dům v Kostelci u Křížků

lokalita:
Kostelec u Křížků
stav:
probíhá realizace

Návrh se zabývá rekonstrukcí exteriéru rodinného domu v Kostelci u Křížků. Kromě architektonického ztvárnění fasády (jako je výběr vhodných materiálů a sjednocení okenních otvorů) a kromě vytvoření nového vstupního prostoru s přilehlým přístřeškem pro parkování, jsme současně řešili i celý přilehlý parter domu (zpevněnou plocha v okolí bazénu, zahradní domek / budoucí vejminek, nový vjezd na pozemek, oplocení souběžné s ulicí). Koncept řešení fasády hlavního objektu je založen na zdůraznění původního domu v jeho základní archetypální podobě bez pozdějších přístaveb. Tato základní hmota je pojednána v nejjednodušší možné podobě – v bílé omítce. Následující přístavby (bez ohledu na dobu svého vzniku) jsou pak sjednoceny pláštěm z dřevěných horizontálně řazených latí, který probíhá přes celou přistavěnou hmotu včetně okenních otvorů. Velké množství oken (o různých velikostech a různých výškách parapetů a nadpraží) je zakryto a sjednoceno pomocí kontinuální dřevěné fasády, kterou v místě otvorů tvoří okenice. V případě zavřených okenic je fasáda jednolitá, naopak různě otevřené okenice ji rozehrávají. Kromě původního objektu a následných přístaveb vstupuje do hry ještě nově vytvořený prvek vstupního prostoru a přístřešku pro auto. Jedná se o jednoduchou kovovou konstrukci, zastřešující parkovací stání a předsazené schodiště; samotná předsíň je pak uzavřena celoskleněným lehkým obvodovým pláštěm.

spolupráce při návrhu: volné sdružení architektů ARCHiCOL

rodinný dům v Kostelci u Křížkůrodinný dům v Kostelci u Křížkůrodinný dům v Kostelci u Křížkůrodinný dům v Kostelci u Křížkůrodinný dům v Kostelci u Křížkůrodinný dům v Kostelci u Křížkůrodinný dům v Kostelci u Křížkůrodinný dům v Kostelci u Křížkůrodinný dům v Kostelci u Křížkůrodinný dům v Kostelci u Křížků