. rodinný dům Veselí | Grulich architekti

rodinný dům Veselí

lokalita:
Veselí
stav:
probíhá dokončení stavby

Studie se zabývá návrhem rodinného domu v obci Veselí nedaleko města Janovice nad Úhlavou. Pozemek leží v centru obce v místě křížení dvou komunikací, jižně od rybníka. V současné době na něm stojí několik vzrostlých stromů a především stavba stodoly, která zůstane z větší části zachována a novostavba rodinného domu na ni bude navazovat ze štítové stěny. Stodola tak bude sloužit jako krytý prostor před samotným vstupem do domu (v budoucnu do ní obytné místnosti domu mohou expandovat například v podobě vestavěných boxů). Vlastní objem přístavby vychází z archetypálních proporcí stodoly a její hmotu prodlužuje jižním směrem. Zatímco novostavba je orientována do soukromé části zahrady, původní stodola tvoří hranu polosoukromého předprostoru, který je z jihu ohraničen živým plotem, z východu zahradním domkem a ze severu zdí s bránou. Před bránou pak leží poloveřejná ozeleněná plocha, navazující na veřejnou komunikaci obce Veselí.

spolupráce při návrhu: volné sdružení architektů ARCHiCOL

rodinný dům Veselírodinný dům Veselírodinný dům Veselírodinný dům Veselírodinný dům Veselírodinný dům Veselírodinný dům Veselírodinný dům Veselírodinný dům Veselírodinný dům Veselí

Do domu se vstupuje z prostoru stodoly. Skladba dispozice vychází z principu centrálního obytného prostoru, kolem které jsou řazeny navazující provozy. Zatímco ke zdi stodoly je přimknutá servisní část s předsíní, koupelnou a malou pracovnou, směrem na jih do zahrady se otevírá hlavní obytný prostor. Dominuje mu okno přes dvě podlaží, které propojuje hlavní obytný prostor s galerií v podkroví. Soukromá část domu se nachází v podkroví. Po točitém schodišti lze vystoupat z hlavního obytného prostoru na galerii, odkud je vstup do ložnice, koupelny nebo dětského pokoje. Současně zde vzniká prostor pro umístění pracovního stolu nebo naopak relaxační plochy s průhledem do přízemí. Fasádu domu tvoří vertikálně členěné latě z přirozeně stárnoucího dřeva, střešní krytina je falcovaná, okenní rámy v purpurové barvě. Ze štítové strany je vykonzolována terasa s venkovním sezením.