. rodinný dům Kokořínská | Grulich architekti

rodinný dům Kokořínská

lokalita:
Mělník
stav:
nerealizováno

Návrh se zabývá rekonstrukcí zašlého řadového domu v ulici vedoucí z Mělníka na Kokořínsko. Uspořádání objektu odkazuje na doby dávno minulé, kdy nebylo uvnitř domu umístěno hygienické zázemí a naopak nedílnou součástí byla navazující hospodářská stavení. Řazení domů v ulici vytváří na jedné straně malebné předzahrádky a za domy romantické dvorky přístupné přes průjezd. Romantickou náladu místa jsme se rozhodli vzít jako stěžejní myšlenku konceptu přestavby, samozřejmě ruku v ruce se změnou dispozice na plnohodnotný a moderní dům odpovídající dnešním požadavkům na komfortní bydlení.
Půdorysnou stopu domu jsme zachovali, stejně tak i průjezd. Hospodářské křídlo jsme z větší části nahradili venkovním krytým sezením. Střecha objektu byla navýšena, dorovnala sousední objekty a v podkrovní umožnila vestavbu dalších pokojů. Vnitřní prostory domy jsou jednoduše členěné a logicky seřazené, respektují nosné konstrukce i stávající okenní otvory. Z dvorku vznikla intimní zahrada pro nerušený odpočinek. Romantický nádech dokresluje použití původní zeleno-šedé barvy rámů oken a dveří, opravené římsy, rekonstrukce historické studny a obnovené zápraží s lavičkou. Projekty, ve kterých je architekt veden rukou historie, jež zanechává řadu jasných vodítek, jsou prostě příjemné :-) .

rodinný dům Kokořínskárodinný dům Kokořínskárodinný dům Kokořínskárodinný dům Kokořínskárodinný dům Kokořínskárodinný dům Kokořínskárodinný dům Kokořínskárodinný dům Kokořínská