. bytový dům v ulici Žižkova | Grulich architekti

bytový dům v ulici Žižkova

lokalita:
Kralupy nad Vltavou
stav:
nerealizováno

Studie nástavby objektu v Žižkově ulici v Kralupech nad Vltavou reaguje na potřebu rozšíření budovy v důsledku zvýšeného zájmu o malometrážní byty. Z tohoto důvodu je objekt navýšen o jedno podlaží (na úroveň sousedního objektu) a dispozičně přeřešen v místě současné půdy a v místě komunikačního prostoru – původní točité schodiště je z důvodu požární bezpečnosti nahrazeno schodištěm dvouramenným. V nově vzniklém 3NP (původní půda) se nachází čtyři dvoupokojové byty a jedna garsoniera, v podkroví jsou další čtyři byty. Exteriér je v ploše střechy pojednán ve falcovaném plechu; fasáda zachovává původní členění, čímž se objektu navrací prvorepublikový vzhled.

spolupráce při návrhu: volné sdružení architektů ARCHiCOL

bytový dům v ulici Žižkovabytový dům v ulici Žižkovabytový dům v ulici Žižkovabytový dům v ulici Žižkovabytový dům v ulici Žižkovabytový dům v ulici Žižkova