. rodinný dům v Brandýse | Grulich architekti

rodinný dům v Brandýse

lokalita:
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
stav:
ve výstavbě

Ve vnitrobloku bytového domu - v historickém a památkově chráněném centru města Brandýsa - stojí nevyužívaná stodola s přístavbou malého bytu. Přáním investora bylo navrhnout v hlavním objektu (původní stodole) dva samostatné byty 3 + kk a v přístavbě zrekonstruovat stávající byt 1 + kk. Přání jsme bezezbytku splnili a na první pohled komplikovaný prostor upravili tak, že umožňuje vytvoření mnoha originálních, vtipných a především fungujících řešení. Návrh respektuje půdorysnou stopu stávající stavby a nezvyšuje zastavěnost území. Hmotové a materiálové řešení odpovídá místním podmínkám. Výsledkem je rodinný dům s dvojicí velkoryse pojatých bytů. Ty poskytují plnohodnotné zázemí, nabízejí intimní prostředí bez ruchu ulic a přitom jsou na dosah samému jádru města (150 m). Zahrada je výškově členěna na dvě části, každá část připadá jednomu z bytů. Návrh doplňuje rekonstrukce bytu 1 + kk v přístavbě.

rodinný dům v Brandýserodinný dům v Brandýserodinný dům v Brandýserodinný dům v Brandýserodinný dům v Brandýserodinný dům v Brandýserodinný dům v Brandýserodinný dům v Brandýserodinný dům v Brandýserodinný dům v Brandýserodinný dům v Brandýserodinný dům v Brandýse