. spolupracujeme | Grulich architekti

spolupracujeme

Na projektech spolupracujeme s dlouhodobě osvědčenými odborníky z různých profesí a řemesel. Ať už se jedná o vypracování projektové dokumentace nebo o zhotovení díla, obracíme se na zkušené specialisty, kteří se konkrétní problematikou zabývají.

Obchodní partner

Obchodní partner

Statický návrh stavby

Elektroinstalace

Rozpočty

Zdravotně technické instalace

Ing. Jan Jindra

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Ing. Jan Jindra

Vytápění

Ing. Jan Vostoupal

Geodetické práce

Truhlářství a podlahářství

Malířství, tapetářství

Jakub Landergot